GE COUPLING XICHDONGHUA 400x400 - Khớp nối GE

Bảng giá khớp nối GE

Cập nhật 01/07/2020

Đơn vị tính: ngàn đồng/bộ

Mã khớp nốiGiá
GE14110
GE19120
GE24150
GE28210
GE38340
GE42500
GE48630
GE55930
GE651400
GE752100
GE904000
bang-gia-khop-noi-ge.xlsx